ATC Afferden - gastenboekComments:
Beste tafeltennisvrienden,

NTTB afdeling Gelre is met grote urgentie op zoek naar versterking van het huidige kader. We willen graag in gesprek met potentiële kandidaten en hopen dat u ons kunt helpen. In de bijlage vindt u de diverse vacatures, bent u geïnteresseerd of kent u iemand die interesse heeft in één van de functies? We horen graag van u!

Vacature bestuurslid Algemene Zaken, afscheid Wim van der Burgt.
Na 9 jaar diverse functies (Jeugdzaken, voorzitter en Algemene Zaken) binnen het Afdelingsbestuur te hebben bekleed, is Wim van der Burgt komend voorjaar aftredend en NIET herkiesbaar. Tijdens de ALV op 10 mei nemen wij formeel afscheid van Wim. Afdeling Gelre hoopt graag op korte termijn een nieuwe collega te begroeten die de functie van Algemene Zaken wilt vervullen.
Vacature bestuurslid Wedstrijdzaken
Michel Ebben – huidig bestuurslid wedstrijdzaken – heeft kenbaar gemaakt dat, indien zich een persoon meld die geïnteresseerd is om plaats te nemen in het AB maar hierbij de voorkeur geeft aan de post wedstrijdzaken boven algemene zaken, Michel bereid is om de functie van Algemene Zaken op zich te nemen. Afdeling Gelre hoopt graag op korte termijn een nieuwe collega te begroeten die de functie van Wedstrijdzaken wilt vervullen.

Vacature ACL, afscheid André Scheen
André Scheen heeft na een leven dat in het teken staat van bestuurlijke taken op het gebied van tafeltennis (voorzitter afdeling Gelre, toernooileider Afdelingskampioenschappen en de laatste jaren ACL) aangegeven het wat rustiger aan te willen doen. Wij bedanken André Scheen voor zijn inzet gedurende deze vele jaren. Afdeling Gelre hoopt graag op korte termijn een nieuwe collega te begroeten die de functie van Algemene Competitie Leider wil vervullen. Het bestuur hecht veel waarde aan de organisatie van de competitie en wil ook de seniorencompetitie in de toekomst blijven aanbieden. Om de competitie organisatorisch goed neer te zetten is een ACL een must. We zijn daarom ook dringend op zoek naar iemand die de functie van André Scheen wilt overnemen.

Vacature AJCL, afscheid Gerald van Grunsven
Ook Gerald van Grunsven heeft zich al veel jaren voor de afdeling ingezet, onder ander als licentiefunctionaris, voorzitter van de commissie Jeugdzaken en al weer geruime tijd als JCL. Gelet op zijn overige, ook vele, activiteiten op tafeltennisgebied heeft Gerald aangegeven zijn taak als JCL neer te leggen, wel blijft Gerald lid van de commissie Jeugdzaken. Afdeling Gelre hoopt graag op korte termijn een nieuwe collega te begroeten die de functie van Algemene Jeugd Competitie Leider wil vervullen. Het bestuur hecht veel waarde aan de organisatie van de competitie en wil ook de jeugdcompetitie in de toekomst blijven aanbieden. Om de competitie organisatorisch goed neer te zetten is een AJCL een must. We zijn daarom ook dringend op zoek naar iemand die de functie van Gerald van Grunsven wil overnemen.

We hopen op ieders hulp om mee te zoeken naar mensen die bovenstaande vacatures willen invullen. De huidige bestuursleden en overige afdelingskaderleden voeren hun taken over het algemeen uit met een grote betrokkenheid en vooral ook met enthousiasme en plezier. We hopen de benodigde nieuwe mensen op korte termijn te kunnen vinden en presenteren, zodat we samen verder kunnen bouwen aan onze sport in onze afdeling.

We hopen u allen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Afdelingsbestuur
NTTB GELRE


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Beste toernooicoördinatoren, wedstrijdsecretarissen,

Graag verwijs ik jullie naar de bijgevoegde uitnodigingen en inschrijfformulieren voor de Nationale Senioren Meerkampen (NSM) 2016 voor spelers met een B, D, en F-licentie, waarvan de eerste ronde op zondag 24 april 2016 staat gepland.

Let op! De sluitingsdatum voor inschrijving is 8 april.

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Robbert Stolwijk
Hoofd Wedstrijdzaken


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Hallo allemaal,

Willen jullie de bijlage ophangen en doorzetten per mail naar jullie leden?

Op zaterdag 18 juni 2016 organiseert ttv ONI het jaarlijkse toernooi, nu plankentoernooien en voor alle niveaus heren en dames in te schrijven.

Gezellig, en opbrengsten gaan naar het goede doel Semmy, onderzoek tegen hersenstamkanker bij kinderen.

Dank en tot oni?
groet,

Martijn Laurensen
ttv ONI


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
De uitslagen en tussenstand van de laddercompetitie is te vinden onder button "Competitie"
Goed bezig Remco


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Hallo tafeltennisvrienden,

Wij willen graag jullie aandacht vragen voor ons jaarlijkse toernooi op 20 maart 2016.
Als extra starten we dit jaar in de ochtend om 11.00 uur met een hardbat toernooi.
Een hele uitdaging om allemaal met een zelfde eenvoudige batje te spelen.
Leuk om eens te proberen.
Ons traditionele toernooi gaat om 13.30 uur van start.
Wij willen je vragen om dit toernooi onder de aandacht van alle clubleden te brengen.
In de bijlage vindt je meer informatie.
Daar zit ook een aanmeldformulier bij maar je kunt je ook gewoon via de site (www.tikhard.nl) of via de mail (info@tikhard.nl) aanmelden.
Volg ons ook op twitter en Facebook.
We hopen velen van jullie te mogen begroeten op ons toernooi.
Zijn er nog onduidelijkheden dan horen we die graag.

Met vriendelijke groet,
Jet van Verseveld
secretaris Tik Hard


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Beste wedstijdsecretarissen,

het is eindelijk zo ver, de jeugd en senioren competitie gaan weer van start.
Als ACL heb ik zoveel uren besteed achter de computer en boven de papieren getuurd en gepuzzeld dat ik er oogproblemen door heb gekregen.
Ik heb dan ook besloten om te stoppen als ACL, het wordt tijd voor jonge, snelle jongens of meiden vooral handig met de computer.
Wie durft de uitdaging aan? Inwerken en begeleiden wil ik gedurende het volgende seizoen, maar niet meer dan dat!
Het is nu tijd voor u als vereniging om intern te kijken naar geschikte kandidaten, dus graag actie!

Eerst een algemene mededeling van de N.T.T.B.;

zoals u weet gaan wij nu allen spelen met NIET celluloid ballen, toch bestaat hiervoor een uitzondering.
Drie verenigingen in Gelre hebben dispensatie gekregen om bij gebrek aan ORANJE NIET celluloid Ballen toch te mogen spelen
met de ouderwetse ORANJE CELLULOID BAL!
De volgende verenigingen hebben hiervoor dispensatie gekregen;

TTV D.N.W. - Grave
RTTV Rhenus – Rhenen
TTV Dropshot’70 – Zelhem

Wilt u dit doorspelen aan desbetreffende betrokken teams?

Bijgevoegd is het competitieboek voor jeugd en senioren en de invalverboden.
Mochten er onverhoopt (naar uw mening) laat het ons dan weten dan eventueel indien nodig correcties aanbrengen voordat
dit alles ook op de Gelre site wordt geplaatst.

Namens AJCL – Hoofd Wedstrijdzaken - ACL

Gerald, Michel, André,

Wens ik u een sportieve competitie toe.


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Beste heer / mevrouw,

Graag willen we u herinneren aan het open tafeltennistoernooi van t.t.v. Topspin uit Boven-Leeuwen, op zondag 31 januari. In de bijlage vindt u de uitnodiging en de inschrijflijst. Het zou fijn zijn als u dit toernooi onder de aandacht zou willen brengen van uw leden. Aanmeldingen ontvangen wij graag uiterlijk 26 januari.

Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groeten,

Mike de Best en Hanneke Teunissen,

Tafeltennisvereniging Topspin


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Dames en heren,

u zult denken wat vreemd dat ik als wedstrijdsecretaris ( op een enkele uitzondering na) een mail krijg over de Afdelingskampioenschappen van Gelre.
Het zit zo, ik heb uw hulp nodig om als contactpersoon ervoor te zorgen dat mijn vraag bij uw leden terecht komt.
Of dat u zelf enkele mensen mobiliseert.
Het ontbreekt mij aan tijd om dit op een andere manier te doen omdat ik mij nog het hele weekend bezig moet houden
met de indeling en wijzigingen van de aanstaande competitie. En voor wat, hoort wat, ik ben ook maar een vrijwilliger.
Aankomende vrijdag, 22 januari, moet er in de Jan Massinkhal in Nijmegen alles opgezet worden voor de Afdelingskampioenschappen.
60 tafels met alles wat daar bij hoort moet klaar gezet worden en hoe meer handjes hoe sneller we klaar zijn.
En we hebben niet de hele avond de tijd, we kunnen pas ‘s avonds om 22.00 uur de zaal in. ( met een grote groep zijn we in 1,5 uur klaar).
Ik hoop dat ik op uw steun kan rekenen.

Vriendelijk groeten,

André Scheen


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Beste wedstrijdsecretarissen, voorzitters en secretarissen,

De nieuwe competitie indeling voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 staat on line.
Deze kan dus in N.A.S. bekeken worden door de wedstrijdsecretarissen.
Wij verzoeken de voorzitters en /of secretarissen te willen checken of hun wedstrijdsecretaris dit bericht ontvangen heeft.
Dit als extra controle vooral vanwege de korte tijd die ons rest tot aanvang van de competitie.
In het schema van de jeugd is al rekening gehouden met eventuele gewijzigde speeldata die vooraf ingediend is.
Bij de senioren moet dit nog gedaan worden, maar pas na het verstrijken van de deadline.
U heeft allen de tijd tot vrijdagavond 15 januari tot 24.00 uur om te checken op fouten of andere onvoorziene problemen.
Zondagavond 17 januari om 24.00 uur zijn eventuele wijzigingen doorgevoerd en na dit tijdstip is het schema pas gereed om gekopieerd
en verwerkt te worden.
Na dit tijdstip zullen alle wijzigingen door beide Wedstrijdsecretarissen en de betrokken competitieleider bevestigd moeten worden.

Bij de senioren bestaat poule 2B uit 8 teams, eerst spelen alle teams allen 1x tegen elkaar en daarna spelen de nummers 1 t/m 4 en 5 t/m 8
om respectievelijk de bovenste vier en onderste vier plaatsen. (ook hier maar weer slechts 1x tegen elkaar!).
De nummer 1 promoveert, de nummers 7 en 8 degraderen naar de 3e klasse.

Alle andere promotie en degradatie regels ontvangt u eind aankomende week.

Veel succes en sportgroeten,

Gerald van Grunsven
André Scheen


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address


Comments:
Beste tafeltennis liefhebber,

Ook dit jaar zal NSTTV Akris weer een groot toernooi organiseren: de Open Akris Tafeltennis Kampioenschappen (OATK).
Deze zullen worden gehouden op zondag 20 maart.
In de bijlage vindt u de uitnodiging met alle benodigde informatie.

Het is een toernooi voor alle niveaus, van divisiespelers tot recreanten met ca. 80 deelnemers.

Gelieve deze uitnodiging door te sturen aan de leden van uw vereniging, familie, vrienden of bekenden die het misschien leuk vinden om aan het OATK mee te doen.

Aanmeldingen kunnen worden ingezonden middels het bijgevoegde inschrijfformulier, gelieve zoveel mogelijk als vereniging aan te melden. Indiviuduele aanmeldingen zijn echter ook mogelijk.

We hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen!

De NSTTV Akris Toernooicommissie,
Frederick Weeink, Bart Reintjes, Jaco Schalij.


Added:
Delete this entry Reply to entry View IP address
Powered by PHP Guestbook - brought to you by PHP Scripts
 
« First ‹ Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next › Last »
Stop Guestbook SPAM