COMPETITIEBOEK

SENIOREN

AFDELING GELRE

 

 

Voorjaarscompetitie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 1.0, 5 januari 2017 

Inleiding

Voor u ligt het competitieboek voor de voorjaarscompetitie 2017. Hierin vindt u veel informatie over

de komende competitie, zoals de opzet, de promotie/degradatieregeling en de invallerbepalingen. U

wordt vriendelijk verzocht dit competitieboek goed te bestuderen. Bij vragen kunt u uiteraard

contact met mij opnemen (zie het eind van dit competitieboek).

 

Mede namens de Competitiecommissie van afdeling Gelre wens ik u een sportieve en spannende

voorjaarscompetitie toe!

 

Jan Gerretzen

ACL Gelre

 

Opzet voorjaarscompetitie 2017

In totaal zijn er deze competitie 267 teams opgegeven en ingedeeld. Deze zijn als volgt over de

verschillende klassen verdeeld:

 

Hoofdklasse  1 poule van 8 teams (8 teams)

Promotie Hoofdklasse 2 poules van 6 teams (12 teams)

1e klasse  4 poules van 6 teams (24 teams)

2e klasse  6 poules van 6 teams (36 teams)

3e klasse  8 poules van 6 teams (48 teams)

4e klasse  9 poules van 6 teams (54 teams)

5e klasse  7 poules van 6 teams   2 poules van 5 teams (52 teams)

6e klasse  3 poules van 6 teams   3 poules van 5 teams (33 teams)

       

U kunt altijd de meest actuele versies van de indelingen en speelschema’s vinden in NAS en op de

website van NTTB Gelre.

 

Competitieschema

In de Hoofdklasse wordt er dit seizoen wederom gespeeld in een poule van 8 teams. In NAS vindt u

het eerste deel van deze poule, dat bestaat uit 7 speelweken waarin elk team eenmaal tegen elk

ander team speelt. Na 7 speelronden wordt de tussenstand opgemaakt en spelen de nummers 1 t/m

4 voor het kampioenschap (de kampioensgroep, poule A1) en de onderste vier voor de plaatsen 5

t/m 8 (poule A2). In beide poules wordt hiervoor een nieuw schema opgesteld, waarin nog 3

wedstrijden worden gespeeld (tegen elke tegenstander in de groep eenmaal). Om de spanning te

vergroten blijven dit seizoen de behaalde punten na de eerste 7 wedstrijden niet behouden en

begint elk team dus weer met 0 punten na splitsing van de poule!

 

In alle andere klassen (Promotie Hoofdklasse t/m 6 2e klasse) worden de wedstrijden gespeeld volgens een normaal schema van 10 speelweken.

 

Wensen

Er zijn wederom veel wensen ontvangen met betrekking tot de indeling en ten behoeve van de combinaties van teams per speelavond. We hebben zoveel mogelijk getracht om aan deze wensen

te voldoen. Wij vragen er begrip voor dat mogelijk niet al uw wensen konden worden ingewilligd.

Vooral verzoeken voor uitwedstrijden wel of niet op specifieke avonden zijn erg lastig in te willigen.

 

Promotie/degradatieregeling voorjaarscompetitie 2017

Hoofdklasse

De kampioen promoveert naar de landelijke 3

 

3e divisie.

De nummers 7 en 8 degraderen naar de Promotie Hoofdklasse.

 

Promotie Hoofdklasse

De kampioenen promoveren naar de Hoofdklasse.

De nummers 5 en 6 degraderen naar de 1 klasse.

                                        

1e klasse

De kampioenen promoveren naar de Promotie Hoofdklasse.

De nummers 6 degraderen naar de 2e klasse, evenals de twee nummers 5 met het minste aantal punten.

 

2e klasse

De kampioenen promoveren naar de 1 klasse.

De nummers 6 degraderen naar de 3e klasse, evenals de drie nummers 5 met het minste aantal punten.                                   

 

3e klasse

De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.

Alle teams die als nummer 6 eindigen, degraderen naar de 4e klasse. De vier nummers 5 met het laagste aantal punten degraderen ook.

 

4e klasse

De kampioenen promoveren naar de 3e klasse.

Alle teams die als nummer 6 eindigen, degraderen naar de 5e klasse. Tevens degraderen de drie nummers 5 met het minste aantal punten.

 

5e klasse

De kampioenen promoveren naar de 4e klasse.

Alle teams die als laatste in hun poule eindigen, degraderen naar de 6e klasse. Uit alle poules die uit

6 teams bestaan, degraderen ook de drie nummers 5 met het minste aantal punten.

 

6e klasse

De kampioenen promoveren naar de 5 klasse.

 

Uitslagen invoeren in NAS

Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat de uitslagen van de wedstrijden binnen 48 uur na afloop

van de wedstrijd in NAS zijn ingevoerd. Tevens moeten alle uitslagen vóór zondag 12.00 uur van debetreffende speelweek worden ingevoerd. Dit houdt dus in dat …

- … uitslagen van wedstrijden die op maandag gespeeld worden uiterlijk op woensdag in NAS zijn ingevoerd;

- … uitslagen van wedstrijden die op dinsdag gespeeld worden uiterlijk op donderdag in NAS zijn ingevoerd;

- … uitslagen van wedstrijden die op woensdag gespeeld worden uiterlijk op vrijdag in NAS zijn ingevoerd;

- … uitslagen van wedstrijden die op donderdag gespeeld worden uiterlijk op zaterdag in NAS zijn ingevoerd;

- … uitslagen van wedstrijden die op vrijdag én zaterdag gespeeld worden uiterlijk op zondag om12.00 uur in NAS zijn ingevoerd.

Het te laat invoeren van de uitslagen in NAS zal worden beboet. Hoe de uitslagen van de wedstrijden in NAS moeten worden ingevoerd staat duidelijk vermeld in paragraaf 5.2 van de NAS-handleiding.

Deze kunt u bereiken via het Help-menu in NAS.

Heeft u vragen over NAS? Dan kunt u die, het liefst per e-mail, aan de ACL stellen (contactgegevens op pagina 6).

 

Wedstrijdformulieren

Wedstrijdformulieren hoeven niet meer opgestuurd te worden, u moet uw wedstrijdformulieren dus zelf gaan beheren en bewaren. Het is raadzaam om voor de zekerheid een extra kopie te maken met

bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. De thuisspelende vereniging bewaart het origineel plus de gele kopie, de uitspelende vereniging neemt de blauwe kopie mee en zorgt dat deze bij hun eigen

wedstrijdsecretaris terecht komt. Het niet kunnen tonen van de originelen of de kopie kan bij een controle beboet worden.

 

Toevoegen van spelers/speelsters

Het toevoegen van spelers/speelsters is geregeld in artikel 24.5 van het Competitiereglement deel III (zie het menu ‘Competitie’ op de website van NTTB Gelre). Dit houdt onder andere in dat het

toevoegen van spelers/speelsters na de door het AB vastgelegde datum voor de teamopgave alleen toegestaan is na schriftelijke toestemming van de ACL. De ACL kan in onderstaande twee gevallen

toestemming verlenen om spelers/speelsters toe te voegen:

 

1. Voordat er een wedstrijd is gespeeld in de poule waarin het betreffende team uitkomt

2. Als de competitie is gestart, vanaf speelronde 6

 

Het toevoegen van spelers/speelsters aan een team is geen teamwijziging. Voor de regels omtrent een teamwijziging wordt u verwezen naar de artikelen 27.2 en 27.3 van het Competitiereglement

deel III. Als voor een teamwijziging of het toevoegen van een speler/speelster geen schriftelijke toestemming is verleend, dan mag men niet uitkomen in competitiewedstrijden. Alle spelers die op

de teamlijsten vermeld staan, en ook zij die later worden toegevoegd, dienen competitiegerechtigd te zijn op het moment van spelen van de competitiewedstrijd.

 

Wedstrijden uitstellen en verplaatsen

In onderling overleg tussen de wedstrijdsecretarissen van verenigingen kan besloten worden om een wedstrijd op een andere datum te spelen dan volgens het wedstrijdprogramma is gepland.

De regels voor het verzetten van wedstrijden in de seniorencompetitie zijn als volgt:

 

- Bericht van het wijzigen van de speeldatum van een wedstrijd dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd naar de ACL gestuurd te zijn. Vermeld in uw e-mailbericht duidelijk het

wedstrijdnummer van de te verzetten wedstrijd. Tevens dienen de wedstrijdsecretarissen van beide verenigingen het verzetten van de speeldatum te bevestigen.

Graag alleen een bericht sturen met de nieuwe datum: de ACL hoeft niet betrokken te worden in alle e-mails die tussen

verenigingen onderling verzonden worden om een nieuwe datum af te spreken!

- Als beide verenigingen het nog niet eens zijn over een nieuwe speeldatum, moet toch het uitstel van de wedstrijd worden gemeld. In dit geval dient de nieuwe datum van de uitgestelde

wedstrijd door beide verenigingen binnen 3 dagen na de oorspronkelijke datum van de betreffende wedstrijd per e-mail aan de ACL te worden doorgegeven.

- Het is niet toegestaan een wedstrijd te verzetten als een team met twee spelers kan spelen. Alleen als er slechts één beschikbare speler is, is het toegestaan een wedstrijd te verzetten.

 

4

- Als een team zich binnen 24 uur voor aanvang van een competitiewedstrijd afmeldt, worden er standaard 10 punten in mindering gebracht op het puntenaantal van het betreffende team.

De wedstrijd dient tevens te allen tijde alsnog gespeeld te worden op een andere datum!

 

Bij het verzetten van wedstrijden wordt u verzocht zoveel mogelijk wedstrijden naar een eerdere datum te verzetten of ‘uit en thuis om te wisselen’.

De voorjaarscompetitie loopt gelijk met de speeldata van de landelijke competitie en bevat dit seizoen drie vrije speelweken. Deze vallen allemaal vrij vroeg in het seizoen, dus graag extra

aandacht voor de speelrondes vanaf maart, waar geen vrije week meer in gepland is! Het is dit seizoen toegestaan om, indien nodig, wedstrijden te verzetten naar week 17 (ma 24 – za 29 april, de

week na speelweek 10).

 

Regels omtrent invalbeurten

Indien een speler/speelster verhinderd is, mag een ander competitiegerechtigd lid van dezelfde vereniging hem/haar vervangen, met inachtneming van het gestelde in artikel 31 van het

Competitiereglement deel III (tenzij tegen hem/haar maatregelen genomen zijn). Invallen mag alleen in ‘betere’ teams, dat wil zeggen in teams met een lager teamnummer.

Elke speler/speelster mag tijdens een seizoen in totaal driemaal invallen.

In de 5e en 6e klasse mogen spelers/speelsters bij elkaar invallen in de laagste twee teams, mits deze teams in dezelfde klasse uitkomen.

Wanneer het voorlaatste team in de 5e klasse uitkomt en het laatste team in de 6e klasse, mogen spelers/speelsters uit het 5e klasse team dus niet invallen in het 6e klasse team!

Wanneer de twee hoogst genummerde teams beide in de 6e of beide in de 5 klassespelen, mogen spelers/speelsters wel bij elkaar invallen. In het laatste geval kunnen invalverboden

opgelegd worden aan spelers uit het voorlaatste team die willen invallen in het laatste team.

 

Invalverboden

Om te bevorderen dat verenigingen zoveel mogelijk op sterkte indelen wordt een invalverbod gehanteerd voor spelers die, op papier, te sterk zijn om in te vallen in een hoger geklasseerd team.

Met ingang van de najaarscompetitie 2016 wordt hiervoor de ELO-rating van de NTTB gebruikt. De ELO-rating is een objectieve manier om de sterkte van een speler vast te stellen. Voor elke wedstrijd

die een speler speelt in de competitie, verdient of verliest hij/zij ratingpunten. Als een sterke speler(een speler met een hoge rating) wint van een zwakkere speler (met een lagere rating), zal de sterke

speler weinig ratingpunten verdienen en de zwakkere speler weinig ratingpunten verliezen. Indiende zwakkere speler echter wint, verdient deze een groter aantal ratingpunten en verliest de sterkere

speler ook een groter aantal punten. Op deze manier heeft elke competitiewedstrijd invloed op de sterkte van een speler. De ELO-rating wordt automatisch berekend uit de ingevoerde uitslagen in

NAS. Meer informatie over de ELO-rating is te vinden op www.nttb-ranglijsten.nl. Hier kunt u ook de rating van verschillende spelers opvragen. Het voordeel van het gebruik van de ELO-rating is dat niet

alleen de laatst gespeelde competitie meetelt in het bepalen van de invalverboden, maar alle resultaten uit het verleden. Bovendien zijn invalverboden nu geheel geautomatiseerd te genereren.

 

Het gemiddelde verschil tussen de klassen in regio Gelre bedraagt nergens meer dan 175 ratingpunten. Daarom wordt er een invalverbod opgelegd indien het verschil in ratingpunten tussen

de invaller en de speler die vervangen wordt meer dan 175 ratingpunten bedraagt (en dus als de invaller op papier minstens een klasse beter dan de speler die hij/zij vervangt). Een voorbeeld: een

vereniging heeft twee teams in de competitie. Team 1 speelt in de 4e klasse en team 2 in de 5 klasse. In team 1 spelen drie spelers (A en B met rating 800 en C met rating 400), evenals in team 2

(X met rating 600 en Y en Z met rating 450). Indien speler X (rating 600) invalt in team 1 voor speler C (rating 400), wordt team 1 op papier dusdanig versterkt dat een invalverbod gerechtvaardigd is.

Invallen voor spelers A en B is wel toegestaan, aangezien het team daarmee niet wordt versterkt. In

e

e

deze situatie zou het invalverbod dan ook luiden: “Speler X mag alleen invallen in team 1 indien speler C meespeelt.” Spelers Y en Z mogen invallen voor iedere speler uit team 1.

In het geval dat team 1 uit 5 spelers had bestaan (A en B met rating 800 en C, D en E met rating 400), had speler X een invalverbod gekregen voor team 1. Speler X kan immers niet in het team invallen

zonder dat het team duidelijk versterkt wordt. Invalverboden worden dus niet per se voor eengeheel team opgelegd, maar kunnen ook persoonlijk zijn. Tevens wordt per seizoen bekeken of er

reden is de grens van 175 punten aan te passen.

 

Zoals al gemeld onder het kopje ‘Regels omtrent invalbeurten’ kunnen invalverboden ook worden opgelegd aan verenigingen waarbij de twee hoogst genummerde teams beide in de 5 klasse uitkomen.

 

Recht op time-out

Met ingang van de voorjaarscompetitie 2010 heeft een speler of spelerspaar gedurende een individuele wedstrijd het recht één time-out van maximaal 1 minuut aan te vragen Dit is vastgelegd

in de spelregels vanaf artikel 3.4.4 en verder waar onder andere staat vermeld:

- een speler of spelerspaar heeft gedurende een individuele wedstrijd het recht één time-out van maximaal 1 minuut aan te vragen;

- het verzoek om een time-out, dat alleen kan plaatsvinden tussen rally’s in een game, dient aangegeven te worden door het maken van een “T” teken met de handen.

 

Overzicht wedstrijdsecretarissen 

Iedere functionaris van een vereniging die een account heeft binnen NAS kan de functionarissen van andere verenigingen opvragen via NAS. Dit kan door in te loggen in NAS en ‘overzichten bekijken’

aan te klikken.

Het is belangrijk dat de ledenadministrateur van uw vereniging ervoor zorgt dat de functionarissen in NAS actueel zijn en blijven! Veel van onze e-mails worden immers vanuit NAS verstuurd naar de

daar opgegeven e-mailadressen.

 

Licenties senioren

De licenties voor senioren worden verzorgd door Henk Brouwer (e-mail: hjbrouwer1@kpnmail.nl).

 

Contact met de ACL

U wordt verzocht om uw leden te informeren dat het contact tussen vereniging en ACL alléén verloopt via de wedstrijdsecretaris of zijn/haar vervanger/vervangster. Het wordt te onoverzichtelijk

als ook anderen met vragen en of problemen bij de ACL aankloppen. Daarnaast wordt u verzocht om

zoveel mogelijk contact op te nemen per e-mail en alleen in zeer uitzonderlijke gevallen per telefoon.

 

Contactgegevens ACL

Uw ACL is Jan Gerretzen, jangerretzen@gmail.com, 06-16914723. Bij geen gehoor/reactie kunt u ook contact opnemen met André Scheen, a.scheen@chello.nl, 06-22570709.

 

6e of 6e